Notification texts go here Contact Us Buy Now!
March 2021

ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಭತ್ವಗಳ ಉದಯ

ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಉದಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15, 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಚನೆಗೆ ತರ್ಕ…

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಒಂದುನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವಾಸಿಸುವಜನರಒಟ್ಟುಸಮೂಹವನ್ನುಜನಸಂಖ್ಯೆಎನ್ನುವರು.ಇದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಮೇಲೆಪ್ರಭಾವಬೀರುತ್ತದೆ.ಮಾನವರುತಮ್ಮಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಮತ್ತುಕಾರ್…

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ತ್ವರಿತವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿದೆ. ಅಪಾರ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತ…

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

2) ಜ್ಞಾನ ರಚನೆಗೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳು: •    ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ •    ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ •    ಸರಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಗಳು •    ಕೇಂದ…

ಅನ್ಯದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: • ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ. • ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. • ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಿಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪಸ…

ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ

20 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕಯೋಜನೆ ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವು. • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋ…

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

• ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. • ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲಾ ಆದಾಯz …

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು   ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:   • ದಾಮೋದರ ನದಿಯನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.   • ಬಿಹಾರದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಕೋಸಿ ನದಿ.   • ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ…

ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ

ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: • ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆಯು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವದು. • ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಸಂಘಟಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.